Logo

Fjärrvärme - Inkopplingsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Inkopplingsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Stallgatan 2-4 och 3, Bollvägen 5, Industrivägen 1 och 4, Linggatan 4-22 och 3-21 samt Gävlevägen 70-76.

Information: Inkopplingsarbete med anledning av förnyelse av fjärrvärmeledningar i Stallgatan och Gävlevägen. Leveransen av värme och varmvatten uteblir under aviserad tid. Berörda fastigheter är meddelade via telefonsamtal eller lapp i port/brevlåda. Leveransen av el och kallvatten berörs inte. Vi ber om överseende med de olägenheter som detta innebär.