Logo

Fjärrvärme - Inkopplingsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Inkopplingsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Storgatan 20-26 i första hand, även östra och norra delarna av Sandviken kan stundtals få reducerad effekt under viss tid av inkopplingsarbetet. De direkt berörda kunderna är aviserade via anslag eller personlig kontakt.

Information: Inkopplingsarbete av ny fjärrvärmeledning i Storgatan. Leveransen av el och kallvatten berörs inte. Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär.