Logo

Fjärrvärme - Inkopplingsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Inkopplingsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Norra Björksätra och Björksätra Mitt - Nävergårdens förskola, Smassensväg 3, Björksätra förskola, Björksätraskolan Söderskolan och Björksätra kyrka.

Information: Inkoppling av ny fjärrvärmeledning sker på onsdag den 17 juni, detta påverkar leveransen av fjärrvärme (värme och varmvatten) från 08.00 till ca 20.00, berörda kunder meddelas via brev eller anslag i portuppgång eller via hyresvärd. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför. Leveransen av el och kallvatten berörs inte.