Logo

Fjärrvärme - Underhållsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Underhållsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Fjärrvärmekunder i Sandvikens tätort

Information: Vi kommer att genomföra servicearbeten i transformatorstation vid Kraftvärmeverket i Sandviken, driften kommer att styras om till reservoljepannor och pumpar under aviserad tid. Det kan eventuellt förekomma kortare störningar i leveransen av fjärrvärme. Leveransen av el och kallvatten berörs inte. Vi ber om överseende med eventuella störningar detta medför.