Logo

Fjärrvärme - Underhållsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Underhållsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Cykelvägar och grönområde i Björksätra.

Information: Vi bygger om och förnyar fjärrvärme på Björksätra. Sandviken Energi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu förnyar vi infrastrukturen i Björksätra och byter ut gamla ledningar för att säkra våra leveranser. Arbetet kommer att utföras av entreprenören Markax ab. Till dig om är fastighetsägare i området. I samband med arbetet kan det förekomma buller och byggtrafik kommer att röra sig i området. Vår entreprenör Markax återkommer med mer information till dig som är fastighetsägare när arbetet når ditt område. Driftavbrott vid inkopplingsarbete för fjärrvärme aviseras till berörda parter minst en vecka innan avbrottstillfälle. Tidplan för arbetet. Arbetet startar i slutet av maj 2020 och beräknas pågå till slutet av oktober 2020. Har du frågor, vänligen kontakta vår kundservice på telefon 026-24 16 00 eller e-post info@sandvikenenergi.se.