Logo

Fjärrvärme - Underhållsarbete - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Underhållsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Mosaikvägen 26-28 och 4.

Information: Arbete med fjärrvärmeledning kommer att ske torsdagen den 10 september mellan kl. 08.00- ca 16.00, berörda fastigheter är meddelade. Leveransen av el och kallvatten berörs inte. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta arbete medför.