Logo

Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Kanalgränd

Information: Schaktarbeten pågår för att lägga ner fjärrvärmekulvert i Kanalgränd till fastighet som är under uppförande på Köpmangatan 31. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför.