Logo

Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Storgatan från korsningen med Baldersgatan söderut till korsningen med Odengatan.

Information: Schaktarbeten för rivning och nyförläggning av fjärrvärmeledning. Schaktarbeten påbörjas måndagen den 24 maj men vissa förberedande arbeten kommer att utföras innan dess. Viss begränsad framkomlighet kommer att råda och under kortare stunder kommer vägen att vara avstängd i samband med schakt över Storgatan, mer info kommer om när detta sker. Vi ber om överseende med de olägen heter detta medför. Entreprenör under byggtiden kommer att vara J Lundin AB.