Logo

Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Stallgatan från Gävlevägen till Industrivägen. Cykel -och gångväg på Gävlevägens norra sida från Järbovägen till Stallgatan.

Information: Sandviken Energi AB bygger nya fjärrvärmeledningar för att säkra framtida leveranser av fjärrvärme i området. Med anledning av arbeten med att anlägga ny fjärrvärmeledning så kommer det stundtals att vara begränsad framkomlighet längs Stallgatan från Gävlevägen till Industrivägen. Under entreprenadtiden kommer cykel- och gångvägen på norra sidan av Gävlevägen att tas i anspråk, från Järbovägen och österut mot Stallgatan. Cykel och gångtrafikanter ombeds att välja cykel- och gångbanan på den södra sidan av Gävlevägen, passager och tunnlar kommer att vara öppna för att kunna tas sig norrut som vanligt. Under kortare tid kommer även arbeten att pågå på Industrivägen utanför Bessemerskolan. Vi ber om överseende med de olägenheter dessa inskränkningar i framkomligheten innebär.