Logo

Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Storgatan, från korsningen med Odengatan ner till Köpmangatan.

Information: Med anledning av arbeten med ny fjärrvärmeledning kommer det att stundtals vara begränsad framkomlighet. Avspärrning av arbetsområdet erfordras för att säkra arbetsmiljön för de som arbetar på plats i schaktgraven och för att ingen förbipasserande ska komma i olycka. Omledning kan komma att ske av trafiken vid behov vilket görs i samråd med Sandviken kommuns trafikingenjörer. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför. Ytterligare information återfinns på Sandviken kommuns hemsida.