Logo

Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Hamngatan

Information: Schaktarbeten kommer att utföras maa förnyelse av fjärrvärmenätet i Hamngatan, i samband med detta kommer det att under vissa tider råda begränsad framkomlighet. Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter detta innebär. Återfyllning påbörjas under vecka 39.