Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Skolgatan och del av Barrsätragatan.

Information: Schaktarbeten genomförs på Barrsätragatan och Skolgatan för en ny fjärrvärmeledning i Skolgatan. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av december. Med start 27 oktober kommer ett körfält stängas av och trafiken leds då om på ena cykelbanan strax utanför Coop Enen och Parkbadet. Gående och cyklister leds om till cykelbanan på andra sidan vägen. Inledande har många trafikanter upplevt skyltningen som otydlig varför vi med start 28 oktober kommer ser över skyltningen och måla temporära väglinjer. Vi ber om överseende med de störningar i trafiken som detta innebär.