Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Bergsgatan

Information: Schaktarbeten pågår för inkoppling av två nya fjärrvärmekunder på stickvägar längs Bergsgatan, transport av schaktmassor kan förekomma och trafik med grävmaskin.