Gator och vägar - Begränsad framkomlighet - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Linggatan

Information: Schaktarbeten för underhåll av fjärrvärmeledning. Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär. Återställning är nu startad, beräknas vara klart till slutet av veckan.