Logo

Sandviken - Gator och vägar - Begränsad framkomlighet

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Begränsad framkomlighet

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Arbetsområde från Barrsätragatan till Sveavägen genom Stadsparken.

Information: Uppdatering 2023-11-29: Återställningsarbetet är nu klart till största delen, avetablering utförs och till våren sker plantering av nya träd och sådd av gräsmatta/äng. Uppdatering 20/9: Projektet börjar bli klart, inkoppling sker i v.42 och därefter påbörjas återfyllning och återställning av ytor, detta arbete pågår till slutet av november. Uppdatering 31/5: Schaktarbeten har nu kunnat påbörjas efter komplikationer med hantering av schaktmassor inom arbetsområdet därmed är entreprenadtiden förlängd till slutet av oktober. Uppdatering 31/3: Vi har i samråd med stadsträdgårdsmästaren tagit ner några träd i Stadsparken under arbetet för att anlägga en ny fjärrvärmeledning från Barrsätragatan till Sveavägen genom Stadsparken. När vårt arbete är färdigt kommer vi att återplantera träd igen i samråd med stadsträdgårdsmästaren. Entreprenad för att anlägga ny fjärrvärmeledning från Barrsätragatan till Sveavägen genom Stadsparken för att säkra framtida leveranser av fjärrvärme till kunderna i Sandviken. Vi ber om överseende med de olägenheter detta innebär.