Gator och vägar - Gatubelysning - Sandviken

Status: Pågående

Typ av störning: Gatubelysning

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Barrsätragatan-Valhallavägen

Information: Gatubelysning ur funktion, åtgärd planerad under vecka 46