Gator och vägar - Trafikljus Järnverksleden-Fredriksgatan/Mossvägen - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Trafikljus Järnverksleden/Fredriksgatan/Mossvägen

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Jernverksleden-Mossvägen

Information: För tillfället är trafikljusen svart. Ingen åtgärd är inplanerad i nuläget