Gator och vägar - Trafikljus Sveavägen-Barrsätragatan - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Trafikljus Sveavägen/Barrsätragatan

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Sveavägen/Barrsätagatan

Information: För tillfället är trafikljusen svarta. Felsökning och åtgärd är beställd