Sandnet - Driftstörning, bredband - Österbor

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftstörning, bredband

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Österbor

Område eller vägar: Färnebovägen 540, 600, 640, 776 Sixbovägen 23 Tallens väg 5 Vreta-Rasbovägen 8, 9 Västerborsvägen 3, 5, 6, 15, 24, 53 Österängsvägen 1, 1 A, 4

Information: Vi kommer att göra ett utbyte av hårdvara för att säkerställa leveransen av er bredbandstjänst.