Sandnet - Driftstörning, bredband, Sappa TV - Sandviken

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftstörning, bredband, Sappa TV

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Hela Klövergatan, Hela Lövängsvägen, Lassasvägen 8 och 10

Information: Sandviken Energi/Sandnet kommer göra en omförläggning av fiber inför etableringen av det nya bostadsområdet på Lassas. Det kommer innebära ett avbrott i leveransen av Sandnet bredband och Sappa TV. Tjänsterna kommer successivt tillbaka under dagen vartefter fibern kopplas in.