Sandnet - Driftstörning, bredband, TV - Gästrike-Hammarby, Storvik

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftstörning, bredband, Driftstörning, TV

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Gästrike-Hammarby, Storvik

Område eller vägar:

Information: 14:00 Byte klart Vid byte av den felande utrustningen som orsakade avbrotten igår kan driftavbrott uppstå korta stunder. Detta byte görs med kort framförhållning för att vi ska kunna säkerställa en säkrare drift framöver.