Sandnet - Driftstörning, bredband, TV - Kungsgården, Åshammar

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Driftstörning, bredband, Driftstörning, TV

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Kungsgården, Åshammar

Område eller vägar: Svärdsjövägen jämna och udda nummer, Nymnen, Färnmursvägen och Mombygatan

Information: Vi har hittat en skada som behövs lagas för att säkra kvalitén på era tjänster. En mer specificerad Klartid uppdateras när vi har mer information kring jobbets omfattning. Uppdatering 2020-05-20: Även jämna husnummer efter svärdsjövägen blir påverkad. Uppdatering 2020-05-25: Arbetet påbörjades 08:30 och arbetet beräknas ta 12 timmar. Fastigheter kommer att återfå Internet/TV löpande under arbetets gång. Uppdatering 16:50: Arbetet är nu klart.