Sandnet - Kvalitetssäkring, Servicearbete, Driftavbrott - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Kvalitetssäkring, Servicearbete, Driftavbrott

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Klangberget

Information: Sandviken Energi/Sandnet kommer göra en omförläggning av fiber för att framtidssäkra vårt nät och våra leveranser av bredband. Detta kommer tyvärr att innebära avbrott i leveransen av Sandnet bredband och Sappa TV under arbetet. Vi uppmuntrar att du har fiberboxen påslagen som vanligt under avbrottet. Avbrotten sker under vecka 14, 16, 17 samt under vecka 18 kan det bli en kortare störning för samtliga kunder. Brev skickas ut till samtliga kunder som berörs av avbrottet med aktuell dag.