Sandnet - Kvalitetssäkring, Servicearbete, Driftstörning, bredband - Alla orter berörs

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Kvalitetssäkring, Servicearbete, Driftstörning, bredband

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Alla orter berörs

Område eller vägar: Alla områden berörs

Information: Söndagen den 18 oktober med start kl. 23:00 kommer Sandnet ha ett servicefönster för att uppgradera mjukvara i den centrala nätverksnoden. Detta innebär att det under tiden kommer vara störningar i internetleveransen.<br> Förtydligande: Servicefönstret sträcker sig fram till 05:00, uppgraderingen beräknas ta ca 1 timme från start.