Vatten och avlopp - Läcksökning på ledningsnätet pågår. - Jäderfors

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Läcksökning på ledningsnätet pågår.

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Jäderfors

Område eller vägar: Jäderfors

Information: Det kan bli missfärgningar och tryckfall på vattnet när vi läcksöker vattenledningar. Pga att vi öppnar och stänger huvudventiler på ledningsnätet.