Logo

Vatten och avlopp - Lukt och smak - Sandviken

Status: Pågående

Typ av störning: Lukt och smak

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Delar av Sandviken

Uppdatering 2021-08-19 kl. 12:00

Vi har under sommaren fortsatt att provta vårt vatten och vi har fortfarande problem med mikroorganismer på en del punkter i vårt nät. Vi arbetar både långsiktigt och kortsiktigt för att bli av med dem och den dåliga bismaken.

Det är inte farligt att dricka vattnet och nedan finns tips på vad du som kund kan göra om du upplever att ditt vatten smakar eller luktar illa.

Vi önskar fortsatt att kunder som upplever dålig smak eller lukt felanmäler det via vår webb, eller till vår Kundservice via telefon 026-24 16 00.

Vi kommer att fortsätta uppdatera den här driftinformationen kontinuerligt. Vi beklagar besväret detta orsakar.

 

Information:

Vi har för närvarande problem med lukt och smak på vårt dricksvatten. Vi beklagar att du som kund upplever en försämring av dricksvattnets smak just nu och detta är något vi ser allvarligt på och jobbar för att åtgärda. Vi har via provtagning hittat mikroorganismer* på en del punkter i vårt dricksvattensystem. Dessa mikroorganismer förekommer naturligt I vårt vatten och är ofarliga, däremot kan de retas när dricksvattnet har ett oregelbundet PH-värde, vilket vi har haft under våren och försommaren. De kan då göra att vårt vatten luktar och smakar illa hos en del kunder I vårt nät.

Vi genomför olika åtgärder både på vattenverket och distributionsnätet för att bli av med bismaken.

Det är inte farligt att dricka vattnet, vi tar regelbundna prover och vattnet håller god kvalitet även om vi förstår att upplevelsen inte är bra hos alla kunder just nu.

Vi är tacksamma för att du hör av dig och delar med dig av din upplevelse, det underlättar för oss i vårt jobb med att ringa in var problemen finns.

Tips och råd till dig som tycker att vattnet smakar och luktar illa:

  • Du kan prova att ställa in en kanna med vatten i kylen och se om lukt eller smak försvinner. När vattnet kyls ned minskar ofta dålig smak och lukt på vattnet.
  • Du kan också prova att spola i kranen. Spola kallvatten på högt tryck i kökskranen. Du kan behöva spola upp emot 30 minuter.
  • Vi uppmanar också alla som har dålig lukt eller smak att felanmäla för att hjälpa oss att åtgärda problemet.

Mer information kring våra långsiktiga satsningar på vårt dricksvatten

Vi arbetar långsiktigt för att säkra vårt dricksvatten. Vi står inför utmaningar i vår leverans av dricksvatten med anledning av klimatförändringar. Vårt fokus är att säkra en långsiktig hållbar dricksvattenproduktion och vi tar stöd bland annat genom forskningsprojekt tillsammans med miljöinstitutet IVL. Runt om i Sverige finns problem med låga grundvattennivåer. I Sandviken produceras vårt dricksvatten till stor del av ytvatten från sjön Öjaren. Det innebär att vi har gott om vatten, men vi måste ställa om vår produktion och automatisera den så att vi kan använda ytvattnet för dricksvattenproduktion även i framtiden – trots klimatförändringarna.

De senaste åren har vi genom forskningsprojekt studerat hur grundvatten och ytvatten påverkas i vattentäkter och gjort simuleringar hur detta kommer att ske i framtiden i ett förändrat klimat. Utifrån det har vi påbörjat ett utökat grundvattenuttag i Årsunda samt påbörjat stora projekt med ombyggnation och förbättringar i vårt vattenverk Rökebo.

*Vad är en mikroorganism?
Mikroorganismer är organismer som är så små att det behövs mikroskop för att se dem. Till mikroorganismerna räknas bakterier, mikrosvampar och ibland också virus. Eftersom dricksvattnet inte är sterilt finns det mikroorganismer också i dricksvattnet. De är inte skadliga för människors hälsa och i normala fall avger de inte lukt och smak. På vattenverket finns kraftfulla barriärer mot överföring av skadliga bakterier, svampar, virus och parasiter från rå- till dricksvatten. I naturen står emellertid mikroorganismerna för en stor del av den naturliga vattenreningsprocessen där döda växter och djur bryts ner till stabila organiska föreningar, så kallat naturligt organiskt material. Även på vattenverket och i distributionsnätet finns mikroorganismer som gör nytta, men tyvärr kan vissa av dem också producera lukt- och smakämnen när de blir störda. Detta är en av anledningarna till att man vid dricksvattenproduktion eftersträvar en jämn och stabil vattenkvalitet.