Vatten och avlopp - Renoveringsarbete - Kungsgården

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Renoveringsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Kungsgården

Område eller vägar: Korsikavägen och Hällhammarvägen.

Information: 2023-03-13: Arbetet är pausat på grund av svårigheter vid schaktning av borrgroparna. Vi uppdaterar driftinformation när arbetet är igång igen. Vi genomför underhållsarbete med att byta vatten- och spillvattenledning under järnvägen vid Korsika i Kungsgården. Under arbete kommer vi att behöva stänga av vattnet för vissa fastigheter, berörda kunder kommer att aviseras innan. Missfärgat vatten kan förekomma, omsätts/spola ditt vatten till det blir klart igen. Vid eventuella frågor kontakta kundservice 026-241600.