Vatten och avlopp - Renoveringsarbete - Sandviken

Status: Planerat

Typ av störning: Renoveringsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Sandviken

Område eller vägar: Bergsgatan 1 till 68

Information: Vi genomför reparationsarbete/underhållsarbete på Bergsgatan och det medför begränsad framkomlighet i trafiken. Under arbetet kommer vi att behöva stänga av ditt vatten under kortare stunder i samband med omkopplingar. Detta kommer att ske vardagar mellan kl. 08:00-14:00. Tappa gärna upp vatten för dagsbehovet! Missfärgat vatten kan förekomma, Omsätt/spola ditt vatten tills det blir klart igen. Arbetet från Bergsgatan 1 till 12 startar den 18/5 och pågår ungefär till 30/6. Vid eventuella frågor kontakta: Kundservice 026-24 16 00. Eller prata med personalen på plats. Mvh. Sandviken Energi Vatten AB.