Vatten och avlopp - Renoveringsarbete - Storvik

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Renoveringsarbete

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Storvik

Område eller vägar: Furuvägen 30

Information: Vi kommer genomföra reparationsarbete/underhållsarbete på en servisventil i vårt ledningsnät på Furuvägen 30 i Storvik och det medför begränsad framkomlighet i trafiken. Under arbetet kommer vi kanske behöva stänga av ditt vatten i samband med omkopplingar. Vi kommer då, om det blir aktuellt med vattenavstängning att informera kunder som berörs, 1-2 dagar innan. Missfärgat vatten kan förekomma i samband med arbetet. Omsätt/spola ditt vatten tills det blir klart igen. Arbetet startar den 3/3 och pågår ungefär till 8/3. Vid eventuella frågor kontakta: Kundservice 026-24 16 00. Eller prata med personalen på plats. Mvh. Sandviken Energi Vatten AB.