Logo

Vatten och avlopp - Reparation av vattenläcka - Kungsgården

Status: Åtgärdat

Typ av störning: Reparation av vattenläcka

Startdatum för störning:

Starttid för störning:

Beräknat slutdatum för störning:

Beräknad sluttid för störning:

Ort: Kungsgården

Område eller vägar: Korsikavägen

Information: En vattenläcka har upptäckts vid Korsikavägen 33 i Kungsgården. Reparation är uppstartad och kommer att pågå fram till kvällen. I samband med reparationsarbetet kommer dricksvattnet att stängas av under kortare perioder under dagen och ett antal fastigheter på ledningssträckan kommer att påverkas. Tank för vatten att hämta kommer att finnas på plats vid tryckeriet. Medtag flaskor eller kärl vid hämtning. Vattnet kan under reparationsarbetet bli missfärgat under kortare stunder. Detta beror på att flödet ändras i ledningarna i samband med läckaget. Om vattnet är missfärgat så kan du spola i kranen tills det blir klart igen. Läckan lagad nu och alla har vattnet tillbaka. Vi återfyller gropen i eftermiddag men kommer att vara klara innan kvällen och lämna platsen