Logotyp

Servicemeddelanden via SMS och automatiska talsvar vid akut information

Sandviken Energi använder en SMS-tjänst (UMS, Unified message system) för att bland annat informera om kokningsrekommendation av kranvattenet och när du inte ska dricka vattnet alls. Genom systemet skickar vi SMS till din mobiltelefon och/eller lämnar ett talsvar på din fasta telefon.

När exempelvis kokningsrekommendation råder för dricksvatten informerar vi via sms. Då använder vi en samhällsviktig informationstjänst som skickar sms till de privatpersoner och företagare över 16 år i området som har ett mobiltelefonnummer registrerat på sin adress, eller som har lagt till sitt mobiltelefonnummer på www.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har ett fast nummer registrerat på adressen kommer istället få ett automatiskt talsvar uppringt och uppspelat i telefonen.

Observera att telefonnumret som ringer är ett 08-nummer.

Snabb kommunikation via SMS

Systemet som levereras av UMS används i drygt 60 kommuner i Sverige för enkel och snabb kommunikation med kunder via SMS och talmeddelanden.

Alla telefonnummer finns i vår leverantörs system och kan inte användas av Sandviken Energi i kommersiellt syfte. Registret är i huvudsak baserat på data från Bisnode och dessa uppgifter lämnas inte ut till någon. Detta register används enbart vid samhällsinformation och inte för kommersiellt bruk.

Som abonnent behöver man inte göra något, utan meddelandet skickas via systemet till den som berörs av en händelse.

Sandviken Energis hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal, SMS-tjänsten är ett komplement till detta.

Vid den här typen av händleser informerar vi också via Sandvikens kommuns kommunikationskanaler, lokala medier, Trafik & Service i P4 etc.

Tack för att även du är med och sprider våra viktiga budskap när exempelvis kokningsrekommendation gäller.

Senast publicerad: söndag 11 februari 2018 21:51

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen