Logotyp

Driftinformation fjärrvärme - reducerad kapacitet i norra Sandviken

Med anledning av akut reparationsarbete av fjärrvärmeledning i korsningen Plangatan-Torggatan kommer vi att stänga av en del av försörjningen till de norra delarna av Sandviken för att erhålla en säker arbetsmiljö när ledningen friläggs. Under reparationsarbetet kan det medföra reducerad kapacitet med leveransen till de norra delarna av Sandvikens tätort.

Reparationsarbetet beräknas pågå mellan 10.30-ca 16.00.

Leveransen av el och kallvatten påverkas inte.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter detta medför för våra kunder.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 026-24 16 00. Kvällar och helger kommer du i kontakt med oss via vår felanmälan.

Prenumerera på information om oplanerade störningar

För att prenumerera på vår driftinformation gällande akuta oplanerade störningar, eller ändra din prenumeration, besök sandvikenenergi.se/prenumerera

Senast uppdaterad: 2020-01-28 18:38

Publicerad: 2020-01-28 10:43

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen