Logotyp

Missfärgat vatten i Kungsgården -Storvik - Uppdaterat 2019.09.20

På grund av ett tidigare lagat läckage av våra vattenledningar i Kungsgården kan vattnet i flera olika områden, både Storvik och Kungsgården, tidvis vara missfärgat. Detta berör alltså flera olika adresser.

2019.09.20

Vi ser en fortsatt förbättring av situationen med missfärgat vatten i Storvik och Kungsgården som flera vattenkunder drabbats av. Utöver våra löpande insatser för att tömma vattenledningsnätet på missfärgat vatten, har vi också under en tid ringt kunder för att få en klar bild av var problemen uppstått. Eftersom vi nu bedömer att läget blivit så pass mycket bättre, avvaktar vi nu med att ringa fler samtal till början av oktober.

2019.09.11

Vi fortsätter att kontakta kunder i Kungsgården och Storvik som drabbats av missfärgat vatten, beskeden vi får vid våra samtal är att situationen förbättras hela tiden, men att det för vissa fortfarande kan uppstå problem ibland.

En del kunder har också fått missfärgat varmvattnet, i dessa fall kan det bero på vatten från varmvattenberedare och vi rekommenderar därför att också spola varmvatten i kranarna tills det blivit klart.

Om du anser att du drabbats av merkostnader till följd av detta kan du använda formuläret för ersättningsanspråk.

2019.09.06

Situationen med kunder som drabbas av missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik fortsätter att förbättras, även om vissa kunder fortfarande kan drabbas. Idag har vi besökt kunder i fastigheter som ligger i de yttre delarna av ledningsnätet för att kunna spola ur, så att systemet verkligen töms på det missfärgade vattnet. På måndag planerar vi att besöka ytterligare kunder för att också där spola ur systemen.

Som vi tidigare berättat har vi fått rapporter om att vissa kunder som tidigare haft problem, nu endast ser missfärgningar i det varma vattnet. I dessa fall kan det handla om vatten från varmvattenberedare, vi rekommenderar därför att också spola varmvatten i kranarna tills det blivit klart. Om du anser att du drabbats av merkostnader till följd av detta kan du använda formuläret för ersättningsanspråk.

2019.09.05

Problemen med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik fortsätter att minska, men vissa kunder kan periodvis komma att drabbas. Under dagen har vi fortsatt arbetet med att spola ur ledningarna i de yttre delarna av ledningsnätet, något som vi har sett ge positiva effekter. Se gärna intervjun med John Östblom, VA-strateg på Sandviken Energi, som berättar mer om situationen och hur problemen kunnat uppstå.

Som vi berättade igår har vi fått rapporter om att vissa kunder som tidigare haft problem, nu endast ser missfärgningar i det varma vattnet. I dessa fall kan det handla om vatten från varmvattenberedare, vi rekommenderar därför att också spola varmvatten i kranarna tills det blivit klart. Om du anser att du drabbats av merkostnader till följd av detta kan du använda formuläret för ersättningsanspråk.

2019.09.04

Vi ser en fortsatt trend med minskade problem med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik, även om det finns kunder som kan drabbas periodvis. Idag 4/9 byter vi också en ventil på en ledning i Stensätra-/Säljanområdet efter tidigare problem där förra veckan, något som kan komma att påverka kunder i Kungsgården/Storvik med missfärgat vatten under en begränsad period.

Vi har fått rapporter om att kunder som tidigare haft problem nu endast ser missfärgningar i det varma vattnet. I dessa fall kan det handla om vatten från varmvattenberedare, vi rekommenderar därför att också spola varmvatten i kranarna tills det blivit klart. Om du anser att du drabbats av merkostnader till följd av detta kan du använda formuläret för ersättningsanspråk.

Vi fortsätter att spola ur systemet på utvalda punkter i utkanten av ledningsnätet, för att tömma ledningarna på det missfärgade vattnet. Se gärna intervjun med John Östblom, VA-strateg på Sandviken Energi, som berättar mer om situationen och hur problemen kunnat uppstå.

2019.09.02

Arbetet att komma tillrätta med problemen med missfärgat vatten i Storvik och Kungsgården fortsätter. Idag måndag 2/9 har vi fått några få spridda rapporter, främst berör det kunder på Korsikavägen i Kungsgården som rapporterat om problem, tidigare under helgen har några nya störningar inte inträffat. Sedan några dagar spolar vi ur systemet på utvalda punkter i utkanten av ledningsnätet för att tömma ledningarna på det missfärgade vattnet. Det innebär att vi kan behöva komma in i fastigheterna hos en del kunder för att kunna spola ur ledningarna på plats. I dessa fall tar vi kontakt innan och vi går inte in i några fastigheter utan våra kunders tillstånd.

2019.08.30

Situationen med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik fortsätter att förbättras, men problem kan fortfarande uppstå hos vissa av våra kunder. Vi spolar nu ur systemet på utvalda punkter i utkanten av ledningsnätet. Det innebär också att vi kan behöva komma in i fastigheterna hos några kunder för att kunna spola ur ledningarna på plats. I dessa fall tar vi kontakt innan och vi går inte in i några fastigheter utan våra kunders tillstånd.

Under dagen har ett fåtal kunder på Korsikavägen i Kungsgården rapporterat att de drabbats av missfärgat vatten, sannolikt är det en följd av läckan i Stensätra tidigare i veckan och dessa problem bedöms vara övergående. Rekommendationen är att spola ur ledningarna tills vattnet är klart.

Vi fortsätter med våra provtagningar och alla prover har hittills visat att vattnet är tjänligt, det är ok att dricka. När vi tagit prover på missfärgat vatten har resultaten visat att vattnet är tjänligt, alternativt tjänligt med anmärkning. I de fall det blivit en anmärkning beror det på att det innehåller högre halter av järn och mangan än normalt, vattnet är fortfarande inte farligt att dricka, men vi rekommenderar att kranarna spolas till vattnet är klart igen. Om större mängder klart vatten fylls upp i ett ljust kar eller liknande, kan missfärgningar fortfarande synas mot bakgrunden. Detta är helt ofarligt, men det är en situation som kan komma att bestå en tid.

2019.08.29

Kl 21.40

Vi ser en fortsatt positiv trend med att problemen med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik minskar, även det fortfarande kan uppstå problem hos några av våra kunder. Åtgärder ger resultat, men samtidigt vill vi genomföra förändringarna i nätet försiktigt. Alltför snabba åtgärder riskerar att förvärra problemen igen.

Vi genomför nu insatser i ytterändarna av ledningsnäten genom att spola ur ledningarna där. Anledningen är att det i slutet av förgreningarna av vattennätet kan uppstå lägre genomströmning av vatten. Genom att spola ur dessa delar av nätet minskar problemen med missfärgat vatten. En läcka i Stensätra-/Säljanområdet reparerades i natt och ledningen är urspolad och har fullt tryck igen. Däremot finns risk att missfärgat vatten har vandrat vidare mot Kungsgården och Storvik, något som kan ha drabbad vissa kunder under dagen.

Kl 09.20

Det finns risk att rester av det missfärgade vattnet från läckan i Stensätra-/Säljanområdet transporterats vidare mot Kungsgården och Storvik vilket kan komma att märkas under dagen. Vår personal har jobbat under natten med att kraftigt spola ledningen i Stensätra-/Säljanområdet.

2019.08.28

Kl 19.20

Vattenledningsnätet i Kungsgården-Storvik drabbas fortfarande av missfärgat vatten på vissa adresser.

Vi har valt ut vissa av de kunder som tidigare ringt in och rapporterat om missfärgat vatten för återkommande återkoppling. Det betyder att inte alla som ringt in till Kundservice kommer att komma få ett samtal från oss, dock försöker vi återkoppla till alla som uttryckligen vill det. Det finns vissa punkter i nätet som vi specifikt riktar in oss på, detta på grund av rördragningen i marken.

Kl 12.00

Igår uppstod driftstörning i Stensätra-/Säljanområdet då vi stängde av vattnet för att läcksöka.Tyvärr medför en sådan avstängning att vattnet blir missfärgat då järn och mangan släpper i ledningarna vid tryckförändringar. Vi har brandposter öppna för att omsätta vattnet, dock finns det en risk att detta vatten vandrar vidare mot Kungsgården-Storvik och vi vill att ni som kunder ska vara medvetna om detta. Det kan alltså göra att vattnet upplevs som missfärgat igen men att det inte har koppling med tidigare problem.

2019.08.27

Situationen i Kungsgården – Storvik förbättras allt eftersom. Idag har vi pratat med 30 kunder var av 3 fortfarande hade problem med vattnet. Vi fortsätter våra mätningar av vattnets kvalitet och även ringa kunder i området för att säkerställa att läget är under kontroll, det vill säga att missfärgningen fortsätter att minska. Det är viktigt för oss att alla kunder har klart vatten därför fortsätter vi följa situationen noggrant.

Beslutet med att mekaniskt spola ledningarna avvaktar vi med då situationen börjar se ljusare ut. Förvärras problemet kommer vi ta upp diskussionen igen.

Så som vi har sagt tidigare så hänger vattenledningsnätet ihop och därför kan kunder som bor ”medströms” tidvis drabbas av missfärgat vatten även så långt ut som Gästrike-Hammarby.

2019.08.26

Vi ser att missfärgningen av vattnet har reducerats i både Kungsgården och Storvik, men att problemet fortfarande kvarstår hos vissa av våra kunder.

Eftersom vattenledningsnäten sitter ihop, innebär det också att det kan uppstå problem för kunder i Gästrike-Hammarby.

Inom det närmsta dagarna kommer vi ta ett beslut om en mekanisk rensning av vissa delar av nätet är aktuellt. Rensningen innebär att tryckluft och vatten spolas genom näten för att få bort avlagringar. Det kan innebära att fler kunder än tidigare kan drabbas av missfärgat vatten under en kortare period.

Vi fortsätter kontinuerligt med våra mätningar och att ringa till våra kunder för att få en bild av var och när problemen uppstår. Det hjälper oss att kunna få bort problematiken med missfärgat vatten och vi är tacksamma för alla som svarat på våra frågor när vi ringt.

2019.08.23

Vid driftåtgärder i vattenledningssystem tar det ofta 3-4 dagar innan vi ser en effekt utifrån de åtgärder vi har gjort. Processerna är långsamma och alltför snabba förändringar kan ge allvarliga och långtgående problem. Därför är det först nu vi kan se resultatet från måndagens förbättringsarbete, där tryck och flödesjusteringar genomfördes. Kartläggningen i Kungsgården visar på ett positiv resultat i området och vi har i dag flera bekräftade punkter med klart vatten. Vi är medvetna om att vissa kunder ändå kan ha missfärgat vatten där vi inte lyckats få kontakt under veckan.

Förändringarna innebär att det för tillfället är en större genomströmning av vattnet i ledningarna i en viss riktning vilket gör att det missfärgade vattnet från Kungsgården förflyttar sig mot Storvik. Kunder i Storvik kan därför uppleva att problemen ökar där. Därför har vi i dag öppnat på ett antal nya punkter för att spola ur systemet, med mål att du som kund i Storvik också ska få en bättre färg på vattnet.

Vi är tacksamma för alla som svarat på frågor när vår Kundservice ringt er. Det underlättar vår arbete för att snabbare komma till rätta med problemet.

Även fast resultaten leder åt det positiva hållet så fortsätter vi våra mätningar och kundkontakter för att se hur missfärgningarna utvecklas, för att utifrån det kunna styra förbättringsarbetet och få bort problematiken.

2019.08.22

I dag torsdag den 22/8 har vi fortsatt att ringa flera av våra kunder för att få en aktuell bild av var problemen uppstår och för att få veta vilka tider som det kommer missfärgat vatten i ledningarna. Det är medarbetare från vår kundservice som ringer och det innebär att du som tidigare varit i kontakt med oss, kan komma att få ett samtal av en person från oss som du inte tidigare har talat med. Vi är tacksamma för all information vi kan få, det hjälper oss att komma tillrätta med problemen.

Vi överväger nu en metod med mekanisk rensning av vattennätet. Detta är något vi än så länge har undvikit, eftersom denna metod under en begränsad tid kan öka problemen med missfärgat vatten. Vi återkommer med information om mekanisk rensning skulle bli aktuell. I dag har vi en vattenpost öppen i Storvik och tre vattenposter i Kungsgården öppna för att spola ur näten.

Fortsätt gärna att spola dina kranar fri från det missfärgade vattnet. Fortsätt med det även om du väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig att fortsätta spola ur vattnet tills det är klart och därefter kan du använda det som vanligt.

2019.08.21

Idag den 21/8 har vi utökat våra kontrollpunkter hos flera av våra kunder för att vi ska kunna säkerställa mer exakt var i våra vattenledningsnät som problemen med missfärgat vatten uppstår. Det gör vi för att ytterligare systematisera felsökningen. Vi har utökat vår felsökning med en färgdetektor på vattenledningen in i Kungsgården.

Vi fortsätter att ringa till flera av våra kunder för att kunna få en aktuell bild av var problemen uppstår, och vilka tider som det kommer missfärgat vatten i ledningarna. Ett antal av de vi nu kontaktar har vi inte varit i kontakt med tidigare i ärendet, men vi gör det för att bättre kunna ringa in var problemen finns i nätet. Det betyder att även du som inte har drabbats kan komma att få ett telefonsamtal från oss.

Tre vattenposter står för närvarande öppna i Kungsgården för att spola ur systemen. Vi tar kontinuerliga prover på vattnet och de senaste provsvaren visar att vattnet är fortsatt tjänligt; det vill säga att vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav och att det är okej att dricka.

Så som tidigare uppskattar vi din hjälp med att spola dina kranar fri från det missfärgade vattnet. Fortsätt med det även om du väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig att fortsätta spola ur vattnet tills det är klart och därefter kan du använda det som vanligt.

Under morgondagen utvärderar vi lägesbilden återigen för att därefter ta beslut om fortsatta åtgärder.

2019.08.20

Den 19/8 påbörjades en justering av tryckförhållanden i ledningssystemet vilket tidvis har gjort vattnet mer missfärgat i delar av systemet. Justeringen av tryck är nödvändig för att komma vidare i felsökningen. Vi beklagar att problemen fortsatt och vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med orsaken.

Processen för att lösa problemet kommer att ta tid eftersom missfärgningen av vattnet är så ojämn. Kunder i vissa fastigheter kan ha missfärgat vatten medan grannen inte har det, för att det vid ett senare tillfälle vara tvärtom. Detta försvårar vår felsökning i ledningsnätet då det är komplicerat att exakt ringa in var problemen uppstår. Därför kommer vi nu göra en utökad kartläggning samt kontakta kunder i området per telefon för att få en klar och tydlig bild av var missfärgningen börjar och slutar vid olika tillfällen. Det innebär att kunder som inte tidigare blivit uppringda av oss nu kan komma att bli kontaktade. Beroende på resultatet av det så kan vi komma att behöva spola ur systemet i andra delar och punkter för att få önskad effekt.

Informationen från dig som kund är väldigt viktig för oss. Vi uppskattar också er hjälp med att spola era kranar fri från det missfärgade vattnet, även om du som kund väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig fortsatt att spola ur vattnet i kranen tills det är klart och därefter använda det som vanligt.

Du som kund ska inte drabbas av ekonomisk skada i samband med att en ökad användning sker på grund av oss som leverantör. Därför har vi tidigare upprättat ett formulär för skadeståndsanspråk. Där kan du söka ekonomisk kompensation för eventuella skador orsakade av beläggningen i vattnet, samt för eventuellt ökad vattenförbrukning i samband med den här problematiken.

Se sidan för skadeståndsanspråk

2019.08.15

Situationen med missfärgat vatten på sina håll i Storvik och Kungsgården fortsätter att förbättras, men vissa problem finns fortfarande. Vi arbetar vidare med att spola ur ledningarna och för närvarande spolar vi ur genom att tre brandposter står öppna i Kungsgården. Vi fortsätter att göra kontinuerliga tester på ledningarna, samt ta prover.

Vi rekommenderar att spola vattnet i kranarna hemma om det är missfärgat, tills det blivit tills det blir klart. Det missfärgade vattnet är inte farligt, men kan ge viss metallisk smak, beroende på fällningar av järn och mangan, samtidigt som det kan se osmakligt ut och ha hög grumlighet. Hade prover visat hälsovådliga bakterier hade vi haft kokningsrekommendationer, eller rekommenderat att helt avstå från att nyttja vattnet.

2019.08.14

Vi ser nu att problemen med att kunder drabbas av missfärgat vatten fortsätter att minska. Under dagen har vi kontaktat ett tiotal kunder längs de drabbade sträckorna och märker att situationen hela tiden blir bättre, även om problemen finns kvar på sina håll. Vi fortsätter att arbeta med att komma helt tillrätta med situationen.

Vattentanken vid förskolan i Kungsgården är fortfarande utplacerad, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

2019.08.12

Efter de senaste dagarnas urspolningar av ledningssystemen, som syftar till att få bort avlagringarna av järn och mangan som missfärgar vattnet av delar i systemet, ser vi nu positiva effekter. Trots det kvarstår problemen med missfärgat vatten på sina håll och kunder som inte tidigare har blivit drabbade, kan nu ha fått missfärgat vatten. Vi ber dig som kund att vid de tillfällena spola kranarna tills vattnet blivit klart igen, då är det OK att använda som vanligt.

Under dagen har vi tagit nya prover på vattnet och arbetet med att komma tillrätta med problemen helt fortsätter.

Vattentanken vid förskolan i Kungsgården är fortfarande utplacerad, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

2019.08.09

Som några idag kanske har observerat så har vi under dagen fortsatt arbetet med urspolning av ledningssystemet. En viss spolning kommer att fortsätta över helgen för att spola ur avlagringarna av järn och mangan som missfärgar vattnet i delar av systemet.

Under dagens arbete har vi märkt att vattnet fortsatt växlar i färg, precis som flera kunder har rapporterat in till vår Kundservice. Fenomenet kvarstår alltså i delar, men vi ser en effekt av det pågående arbetet och vi fortsätter därför med det över helgen för att missfärgningen ska försvinna. Vi återkommer efter helgen med en lägesrapport och om fortsatta åtgärder för att få bort problemet helt.

2019.08.08

Arbetet med att komma tillrätta med problemen med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik fortsätter. Under gårdagen samt under natten mot i dag, den 8/8, gjorde vi en tryckstegsändring i ledningssystemet. Vi har gjort detta för att få till en fast flödesriktning på vattnet i nätet. De problem med missfärgningar som tidvis uppkommer i delar av systemet och som påverkar ett antal kunder beror på att material släpper i vissa ledningsdelar som en följd av tidigare tryckförändringar.

I dag den 8/8 genomförs en omfattande spolning av ledningarna på ett större antal punkter i ledningsnätet. Det arbetet kommer att fortsätta under natten mot den nionde augusti för att skölja ur del för del av ledningssystemet. Arbetet innebär dessvärre att dricksvatten spolas ut, men det är nödvändigt för att komma tillrätta med problemen.

I samband med de arbeten som nu görs i vattensystemet kan det medföra att kunder som inte tidigare haft problem med missfärgat vatten kan komma att drabbas under kortare perioder. Det beror på skillnader mellan hög-och lågpunkter som påverkar hur vattnet rör sig när spolningarna genomförs.

Om du drabbas av missfärgningar och inte haft de problemen tidigare bör det vara ett övergående problem som vi dessvärre inte kan undvika i arbetet med att få bort problemet hos alla kunder. Vi ber dig som kund att vid de tillfällena spola kranarna tills vattnet blivit klart igen och då är OK att använda som vanligt.

Under dagen har också nya prover på vattenkvaliteten tagits och nya prover tas löpande. Missfärgningarna i vattnet beror på avlagringar av järn och mangan som finns i dricksvattensystem, och det är dessa material som skapar missfärgningarna. Om du spolar tills vattnet blivit klart innebär det att järnet och manganet är urspolat och vattnet är då OK att dricka. Våra kontinuerliga prover på vattnet säkerställer det.

En vattentank finns fortsatt utplacerad vid förskolan i Kungsgården, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

Efter helgen ska effekten av spolningen utvärderas. Detta för att se om spolningen givit den effekt som önskas eller om vi behöver gå vidare med andra åtgärder. Vi har utöver våra egna kontroller även kontinuerlig kontakt med ett antal utvalda kunder på olika platser i ledningssystemet. Vi har det för att kunna följa om vattnet blivit klart eller inte och i vilka delar problemen kvarstår.

2019.08.07

Vi har fortsatta problem med områden i Storvik och Kungsgården som tidvis drabbas av missfärgat vatten. Vi misstänker att felet beror på en trasig ventil, som vi nu har bytt. Vi arbetar vidare med parallella spår, om det skulle visa sig att det inte beror på ventilen.

Vi vet att problemet ligger i själva nätet och inte i vårt råvatten eller vattenverk. En anledning till att vattnet blir missfärgat kan vara att trycket ökat i ledningarna, att det blivit en flödesökning. När vi som i detta fall ändrat flödet i samband med ventilbytet, spolar vi alltid ur ledningarna för att säkerställa att vattnet är ok. Trots detta återkommer problemet alltså tidvis.

Vi tar löpande vattenprover enligt våra kontrollprogram där vi inte har några avvikande resultat, men vi intensifierar från och med nu dessa prover utöver kontrollprogrammet för att säkerställa att vattnet är fortsatt tjänligt.

Om du är drabbad, så spola kranarna till vattnet är klart, då är vattnet ok att dricka. Dessvärre innebär det att vissa kommer att behöva spola länge.

Har du utrustning eller annat som skadats, kontakta gärna ditt försäkringsbolag. Rör frågan vattenkostnader i samband med att dina ledningar spolas ur, så hör av dig till oss.

Tyvärr kan inte idag ge ett exakt besked att ge när problemen kan vara helt lösta, men ärendet har högsta prioritet.

2019.08.05

Vattnet i Kungsgården kan tidvis vara missfärgat. Felsökning pågår.

2019.08.02

Vi har justerat vattenflödet och det har förbättrat vattnets kulör hos vissa av våra kunder. Arbetet med att motverka det missfärgade vattnet pågår fortfarande. 

2019.07.25, kl 10.00

Vi kommer under eftermiddagen att byta en trasig ventil som kan vara orsaken till missfärgningen av vattnet. Boenden i området kommer inte att påverkas av detta.

Vattenprover och PH-värden som har undersökts visar att vattnet håller god kvalitet. Det är endast färgen som är avvikande men helt ofarlig.

2019.07.17

För att få bort missfärgningarna räcker det oftast med att spola i kranen i någon minut så rinner det missfärgade vattnet undan. Om ni trots spolning upplever fortsatta missfärgningar vänligen hör av er till Sandviken Energi på 026-24 16 00.

Om ni inte får bort det missfärgade vattnet kan ni från och med klockan 18.00 på onsdag den 17 juli hämta vatten i en av våra vattentankar. Vattentanken placeras vid förskolan på Templarvägen 4 i Kungsgården.

Varför blir vattnet missfärgat?

När vattnet stängs av tvingar vi ibland vattenflödet att byta håll i rören. När vattnet ändrar riktning kan beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet. Missfärgningarna brukar komma stötvis.

Information om driftstörningar och vattenläckor

Läs mer om vad som brukar hända vid driftstörningar och vattenläckor.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 026-24 16 00. Kvällar och helger kommer du i kontakt med oss via vår felanmälan.

Prenumerera på information om oplanerade störningar

För att prenumerera på vår driftinformation gällande akuta oplanerade störningar, eller ändra din prenumeration, besök sandvikenenergi.se/prenumerera

Senast uppdaterad: 2019-10-31 11:38

Publicerad: 2019-08-08 17:35

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen