Logotyp

Missfärgat vatten i Storvik -Uppdaterat 2019.08.23

På grund av ett lagat läckage av våra vattenledningar i Kungsgården kan vattnet i Storvik tidvis vara missfärgat.

2019.08.23

Vid driftåtgärder i vattenledningssystem tar det ofta 3-4 dagar innan vi ser en effekt utifrån de åtgärder vi har gjort. Processerna är långsamma och alltför snabba förändringar kan ge allvarliga och långtgående problem. Därför är det först nu vi kan se resultatet från måndagens förbättringsarbete, där tryck och flödesjusteringar genomfördes. Kartläggningen i Kungsgården visar på ett positiv resultat i området och vi har i dag flera bekräftade punkter med klart vatten. Vi är medvetna om att vissa kunder ändå kan ha missfärgat vatten där vi inte lyckats få kontakt under veckan.

Förändringarna innebär att det för tillfället är en större genomströmning av vattnet i ledningarna i en viss riktning vilket gör att det missfärgade vattnet från Kungsgården förflyttar sig mot Storvik. Kunder i Storvik kan därför uppleva att problemen ökar där. Därför har vi i dag öppnat på ett antal nya punkter för att spola ur systemet, med mål att du som kund i Storvik också ska få en bättre färg på vattnet.

Vi är tacksamma för alla som svarat på frågor när vår Kundservice ringt er. Det underlättar vår arbete för att snabbare komma till rätta med problemet.

Även fast resultaten leder åt det positiva hållet så fortsätter vi våra mätningar och kundkontakter för att se hur missfärgningarna utvecklas, för att utifrån det kunna styra förbättringsarbetet och få bort problematiken.

2019.08.22

I dag torsdag den 22/8 har vi fortsatt att ringa flera av våra kunder för att få en aktuell bild av var problemen uppstår och för att få veta vilka tider som det kommer missfärgat vatten i ledningarna. Det är medarbetare från vår kundservice som ringer och det innebär att du som tidigare varit i kontakt med oss, kan komma att få ett samtal av en person från oss som du inte tidigare har talat med. Vi är tacksamma för all information vi kan få, det hjälper oss att komma tillrätta med problemen.

Vi överväger nu en metod med mekanisk rensning av vattennätet. Detta är något vi än så länge har undvikit, eftersom denna metod under en begränsad tid kan öka problemen med missfärgat vatten. Vi återkommer med information om mekanisk rensning skulle bli aktuell. I dag har vi en vattenpost öppen i Storvik och tre vattenposter i Kungsgården öppna för att spola ur näten.

Fortsätt gärna att spola dina kranar fri från det missfärgade vattnet. Fortsätt med det även om du väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig att fortsätta spola ur vattnet tills det är klart och därefter kan du använda det som vanligt.

2019.08.21

Idag den 21/8 har vi utökat våra kontrollpunkter hos flera av våra kunder för att vi ska kunna säkerställa mer exakt var i våra vattenledningsnät som problemen med missfärgat vatten uppstår. Det gör vi för att ytterligare systematisera felsökningen. Vi har utökat vår felsökning med en färgdetektor på vattenledningen in i Kungsgården.

Vi fortsätter att ringa till flera av våra kunder för att kunna få en aktuell bild av var problemen uppstår, och vilka tider som det kommer missfärgat vatten i ledningarna. Ett antal av de vi nu kontaktar har vi inte varit i kontakt med tidigare i ärendet, men vi gör det för att bättre kunna ringa in var problemen finns i nätet. Det betyder att även du som inte har drabbats kan komma att få ett telefonsamtal från oss.

Tre vattenposter står för närvarande öppna i Kungsgården för att spola ur systemen. Vi tar kontinuerliga prover på vattnet och de senaste provsvaren visar att vattnet är fortsatt tjänligt; det vill säga att vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav och att det är okej att dricka.

Så som tidigare uppskattar vi din hjälp med att spola dina kranar fri från det missfärgade vattnet. Fortsätt med det även om du väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig att fortsätta spola ur vattnet tills det är klart och därefter kan du använda det som vanligt.

Under morgondagen utvärderar vi lägesbilden återigen för att därefter ta beslut om fortsatta åtgärder.

2019.08.20

Den 19/8 påbörjades en justering av tryckförhållanden i ledningssystemet vilket tidvis har gjort vattnet mer missfärgat i delar av systemet. Justeringen av tryck är nödvändig för att komma vidare i felsökningen. Vi beklagar att problemen fortsatt och vi gör vårt yttersta för att komma till rätta med orsaken.

Processen för att lösa problemet kommer att ta tid eftersom missfärgningen av vattnet är så ojämn. Kunder i vissa fastigheter kan ha missfärgat vatten medan grannen inte har det, för att det vid ett senare tillfälle vara tvärtom. Detta försvårar vår felsökning i ledningsnätet då det är komplicerat att exakt ringa in var problemen uppstår. Därför kommer vi nu göra en utökad kartläggning samt kontakta kunder i området per telefon för att få en klar och tydlig bild av var missfärgningen börjar och slutar vid olika tillfällen. Det innebär att kunder som inte tidigare blivit uppringda av oss nu kan komma att bli kontaktade. Beroende på resultatet av det så kan vi komma att behöva spola ur systemet i andra delar och punkter för att få önskad effekt.

Informationen från dig som kund är väldigt viktig för oss. Vi uppskattar också er hjälp med att spola era kranar fri från det missfärgade vattnet, även om du som kund väljer att hämta vatten i vattentanken som är utplacerad vid förskolan i Kungsgården. Vi rekommenderar dig fortsatt att spola ur vattnet i kranen tills det är klart och därefter använda det som vanligt.

Du som kund ska inte drabbas av ekonomisk skada i samband med att en ökad användning sker på grund av oss som leverantör. Därför har vi tidigare upprättat ett formulär för skadeståndsanspråk. Där kan du söka ekonomisk kompensation för eventuella skador orsakade av beläggningen i vattnet, samt för eventuellt ökad vattenförbrukning i samband med den här problematiken.

Se sidan för skadeståndsanspråk

2019.08.15

Situationen med missfärgat vatten på sina håll i Storvik och Kungsgården fortsätter att förbättras, men vissa problem finns fortfarande. Vi arbetar vidare med att spola ur ledningarna och för närvarande spolar vi ur genom att tre brandposter står öppna i Kungsgården. Vi fortsätter att göra kontinuerliga tester på ledningarna, samt ta prover.

Vi rekommenderar att spola vattnet i kranarna hemma om det är missfärgat, tills det blivit tills det blir klart. Det missfärgade vattnet är inte farligt, men kan ge viss metallisk smak, beroende på fällningar av järn och mangan, samtidigt som det kan se osmakligt ut och ha hög grumlighet. Hade prover visat hälsovådliga bakterier hade vi haft kokningsrekommendationer, eller rekommenderat att helt avstå från att nyttja vattnet.

2019.08.14

Vi ser nu att problemen med att kunder drabbas av missfärgat vatten fortsätter att minska. Under dagen har vi kontaktat ett tiotal kunder längs de drabbade sträckorna och märker att situationen hela tiden blir bättre, även om problemen finns kvar på sina håll. Vi fortsätter att arbeta med att komma helt tillrätta med situationen.

Vattentanken vid förskolan i Kungsgården är fortfarande utplacerad, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

2019.08.12

Efter de senaste dagarnas urspolningar av ledningssystemen, som syftar till att få bort avlagringarna av järn och mangan som missfärgar vattnet av delar i systemet, ser vi nu positiva effekter. Trots det kvarstår problemen med missfärgat vatten på sina håll och kunder som inte tidigare har blivit drabbade, kan nu ha fått missfärgat vatten. Vi ber dig som kund att vid de tillfällena spola kranarna tills vattnet blivit klart igen, då är det OK att använda som vanligt.

Under dagen har vi tagit nya prover på vattnet och arbetet med att komma tillrätta med problemen helt fortsätter.

Vattentanken vid förskolan i Kungsgården är fortfarande utplacerad, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

2019.08.09

Som några idag kanske har observerat så har vi under dagen fortsatt arbetet med urspolning av ledningssystemet. En viss spolning kommer att fortsätta över helgen för att spola ur avlagringarna av järn och mangan som missfärgar vattnet i delar av systemet.

Under dagens arbete har vi märkt att vattnet fortsatt växlar i färg, precis som flera kunder har rapporterat in till vår Kundservice. Fenomenet kvarstår alltså i delar, men vi ser en effekt av det pågående arbetet och vi fortsätter därför med det över helgen för att missfärgningen ska försvinna. Vi återkommer efter helgen med en lägesrapport och om fortsatta åtgärder för att få bort problemet helt.

2019.08.08

Arbetet med att komma tillrätta med problemen med missfärgat vatten i Kungsgården och Storvik fortsätter. Under gårdagen samt under natten mot i dag, den 8/8, gjorde vi en tryckstegsändring i ledningssystemet. Vi har gjort detta för att få till en fast flödesriktning på vattnet i nätet. De problem med missfärgningar som tidvis uppkommer i delar av systemet och som påverkar ett antal kunder beror på att material släpper i vissa ledningsdelar som en följd av tidigare tryckförändringar.

I dag den 8/8 genomförs en omfattande spolning av ledningarna på ett större antal punkter i ledningsnätet. Det arbetet kommer att fortsätta under natten mot den nionde augusti för att skölja ur del för del av ledningssystemet. Arbetet innebär dessvärre att dricksvatten spolas ut, men det är nödvändigt för att komma tillrätta med problemen.

I samband med de arbeten som nu görs i vattensystemet kan det medföra att kunder som inte tidigare haft problem med missfärgat vatten kan komma att drabbas under kortare perioder. Det beror på skillnader mellan hög-och lågpunkter som påverkar hur vattnet rör sig när spolningarna genomförs.

Om du drabbas av missfärgningar och inte haft de problemen tidigare bör det vara ett övergående problem som vi dessvärre inte kan undvika i arbetet med att få bort problemet hos alla kunder. Vi ber dig som kund att vid de tillfällena spola kranarna tills vattnet blivit klart igen och då är OK att använda som vanligt.

Under dagen har också nya prover på vattenkvaliteten tagits och nya prover tas löpande. Missfärgningarna i vattnet beror på avlagringar av järn och mangan som finns i dricksvattensystem, och det är dessa material som skapar missfärgningarna. Om du spolar tills vattnet blivit klart innebär det att järnet och manganet är urspolat och vattnet är då OK att dricka. Våra kontinuerliga prover på vattnet säkerställer det.

En vattentank finns fortsatt utplacerad vid förskolan i Kungsgården, främst med tanke på att inte försena matlagningen för barnen där. Om du är orolig över vattnet hemma hos dig och missfärgningarna inte försvinner när du spolar, så går det bra att hämta dricksvatten vid förskolan. Tanken kommer löpande att kontrolleras och fyllas efter behov.

Efter helgen ska effekten av spolningen utvärderas. Detta för att se om spolningen givit den effekt som önskas eller om vi behöver gå vidare med andra åtgärder. Vi har utöver våra egna kontroller även kontinuerlig kontakt med ett antal utvalda kunder på olika platser i ledningssystemet. Vi har det för att kunna följa om vattnet blivit klart eller inte och i vilka delar problemen kvarstår.

2019.08.07

Vi har fortsatta problem med områden i Storvik och Kungsgården som tidvis drabbas av missfärgat vatten. Vi misstänker att felet beror på en trasig ventil, som vi nu har bytt. Vi arbetar vidare med parallella spår, om det skulle visa sig att det inte beror på ventilen.

Vi vet att problemet ligger i själva nätet och inte i vårt råvatten eller vattenverk. En anledning till att vattnet blir missfärgat kan vara att trycket ökat i ledningarna, att det blivit en flödesökning. När vi som i detta fall ändrat flödet i samband med ventilbytet, spolar vi alltid ur ledningarna för att säkerställa att vattnet är ok. Trots detta återkommer problemet alltså tidvis.

Vi tar löpande vattenprover enligt våra kontrollprogram där vi inte har några avvikande resultat, men vi intensifierar från och med nu dessa prover utöver kontrollprogrammet för att säkerställa att vattnet är fortsatt tjänligt.

Om du är drabbad, så spola kranarna till vattnet är klart, då är vattnet ok att dricka. Dessvärre innebär det att vissa kommer att behöva spola länge.

Har du utrustning eller annat som skadats, kontakta gärna ditt försäkringsbolag. Rör frågan vattenkostnader i samband med att dina ledningar spolas ur, så hör av dig till oss.

Tyvärr kan inte idag ge ett exakt besked att ge när problemen kan vara helt lösta, men ärendet har högsta prioritet.

2019.08.05

Vattnet i Storvik kan tidvis vara missfärgat. Felsökning pågår.

2019.08.25

För att få bort missfärgningarna räcker det oftast med att spola i kranen i någon minut så rinner det missfärgade vattnet undan. Vattnet är inte farligt att dricka

Om ni trots spolning upplever fortsatta missfärgningar vänligen hör av er till Sandviken Energi på 026-24 16 00.

Information om driftstörningar och vattenläckor

Läs mer om vad som brukar hända vid driftstörningar och vattenläckor.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 026-24 16 00. Kvällar och helger kommer du i kontakt med oss via vår felanmälan.

Prenumerera på information om oplanerade störningar

För att prenumerera på vår driftinformation gällande akuta oplanerade störningar, eller ändra din prenumeration, besök sandvikenenergi.se/prenumerera

Senast uppdaterad: 2019-08-23 15:40

Publicerad: 2019-08-08 17:32

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen