Logotyp

Renovering av avloppsledningar - medför plastlukt i centrum

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Sandviken Energi att utföra renoveringsarbeten av avloppsledningar på Köpmangatan, Hyttgatan m fl. under vecka 49 (3/12 - 6/12).

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan berörda kunder kan använda avloppet under tiden för renoveringen. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till fastigheten.

Lukt av polyesterplast

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Lukten är helt ofarlig i den koncentration som normalt sett förekommer utanför den direkta arbetsplatsen. Lukten kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om fönstret ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Det huvudsakliga arbetet kommer att bedrivas kl. 07.00-20.00 med vissa avvikelser. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Dricksvattnet påverkas inte av arbetena i området.

Har du frågor är du välkommen att kontakta personalen på arbetsplatsen eller kontakta Kundservice.

Ovanstående information har i förhand skickats ut till närliggande fastighetsägare, boende och verksamheter.

Information om driftstörningar och vattenläckor

Läs mer om vad som brukar hända vid driftstörningar och vattenläckor.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 026-24 16 00. Kvällar och helger kommer du i kontakt med oss via vår felanmälan.

Prenumerera på information om oplanerade störningar

För att prenumerera på vår driftinformation gällande akuta oplanerade störningar, eller ändra din prenumeration, besök sandvikenenergi.se/prenumerera

Kontakta oss
Bokmärk/dela
Lastbil på Krysset

Schaktfri ledningsrenovering, också kallat relining, pågår i centrum.

Senast uppdaterad: 2018-12-07 06:00

Publicerad: 2018-12-04 10:10

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen