Logotyp

Helikopterbesiktning av elnätet 25 mars 2019

Vi planerar att besikta våra högspänningslinjer med hjälp av helikopter. Besiktningen gör vi för att förebygga eventuella störningar, vilket ger oss en ökad driftsäkerhet.

Besiktningen planeras ske måndag 25 mars 2019. (Obs! Uppdaterad tidplan)

Hela Sandviken Energis elnät ska besiktas, vilket innebär att vi flyger över dessa områden i följande ordning: Svartberget, Sandviken, Storvik, Lem, Mom, Hällhammar, Ginborn, Hammarby, Storvik, Lumsheden, Kungsgården, Järbo, Sandviken, Järbo, Sandviken, Järbo, Kalltjärn, Säveränge, Sandviken, Österfärnebo, Årsunda.

Observera att färdvägen samt tidplanen kan ändras med anledning av väder, solljus och vind.

Besiktningen är en viktig del i vårt arbete för att underhålla och förbättra elnätet i området. Från helikoptern får man en oslagbar överblick och kan upptäcka fel och brister hos de luftburna högspänningsledningarna som annars hade varit svårt att se. Tidvis flyger vi väldigt lågt för att kunna inspektera ledningarna på nära håll.

Besiktningen är också viktig för att se var vi behöver röja och ta ned träd i ledningsgatorna. På så sätt minimeras risken för att träd faller ner över ledningar i samband med till exempel hård vind eller tungt snöfall.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter/bullerstörningar som detta kan medföra.

 

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på tel. 026-24 16 00. Kvällar och helger kommer du i kontakt med oss via vår felanmälan.

Bli aviserad inför helikopterbesiktningar

För att prenumerera på vår information inför helikopterbesiktningar av elnätet besök sandvikenenergi.se/helikopteravisering


Senast uppdaterad: 2019-03-22 07:00

Publicerad: 2019-03-11 13:27

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen