Logotyp

Konsumenträtt och kundservice

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. Hos Kundservice får du personlig, professionell och snabb hjälp med frågor eller problem du har rörande Sandviken Energi.

Du kan skicka ett meddelande eller ringa till oss i kundservice på tel. 026-24 16 00.

Lämna synpunkter via e-formulär

Har du en synpunkt, beröm eller vill framföra klagomål så går det lika bra att göra det i e-formuläret "lämna synpunkter, beröm och klagomål".

Vår kundservice tar emot alla ärenden som lämnas genom formuläret och ser till att de själva eller ansvarig chef hanterar dina synpunkter. Du kan lämna dina kontaktuppgifter och svara att du vill bli kontaktad för uppföljning.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i allmänna avtalsvillkoren, de särskilda avtalsvillkoren och i ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad. För att göra det lite enklare för dig har vår branschorganisation Svensk Energi lyft ut kapitlet om kundens rättigheter i Ellagen till ett informationsblad.

Läs mer

Externa rådgivare och myndigheter

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk. I Sandvikens kommun kan du ta hjälp av Konsument Gästriklands konsumentvägledare vid konsumentärenden. Vid frågor gällande energi och energieffektivisering är du välkommen att kontakta oss i kundservice så kan vi hjälpa dig att gå vidare för hjälp av exempelvis oss på Sandviken Energi eller Sandvikens kommuns energi- och klimatrådgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Omprövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Datainspektionen och Allmänna Reklamationsnämnden

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte ledet till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.   

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol. Sandvikens kommun hör till Gävle Tingsrätt.

Läs mer

Elavbrott och ersättning

Läs mer under länken nedan.

Konsumenternas elrådgivningsbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 08:41

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen