Logotyp

Fjärrvärmelagen

Den gällande fjärrvärmelagen (2008:263) reglerar din rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal i samband med prisändringar.

Om du inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att begära förhandling med Sandviken Energi AB. En sådan begäran ska göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset. Begäran om förhandling ska skickas till:

Sandviken Energi AB
Kraft & Värme
Box 91
811 21 Sandviken

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Nämnden ska även medla vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och de som vill få tillträde till fjärrvärmeledningar.

Läs mer om fjärrvärmenämnden på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 08:41

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen