Logotyp

Ledningsanvisning och skadeanmälan

Ska du göra markarbeten? Kolla med Ledningskollen innan du gräver

Undvik avgrävningar genom att ställa en fråga i Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så får du alla typer av ledningar ifrån Sandviken Energi utsatta. För att inte behöva vänta på utsättning så bör du höra av dig minst 5 arbetsdagar i förväg.

Villkor och riktlinjer

Ta del av våra villkor och riktlinjer innan du börjar gräva.
Villkor och riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid skador på elledningar, fjärrvärmeledningar, fiber
eller vatten/avloppsledningar

En skadad elledning kan ge elektrisk chock/ljusbåge. En skadad fjärrvärmeledning kan ge upphov till hetvatten/ånga och vara en livsfara för de som uppehåller sig i direkt anslutning till skadan. Det är mycket viktigt att alla skador på ledningar/anläggningar anmäls omgående till Sandviken Energi, även de som ”bara” ytterhöljet blivit skadat på. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder sannolikt till en större reparation.

Vid skada, kontakta kundservice eller vår felanmälan som har öppet dygnet runt. Notera instruktionerna nedan vid skada på elledningar, fiber, fjärrvärme- eller vattenledning.

Ersättningskrav kan resas om inte Villkor/Riktlinjer för Sandviken Energi följts och det uppstår skada på ledning. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.

Vi visar kostnadsfritt ut alla våra kablar och ledningar. Gällande VA-ledningar skickar vi kostnadsfritt ritningar över aktuellt område.

Skadade elledningar/ytterhölje

Om skada sker på anläggning oavsett omfattning ska du omedelbart göra följande:

 • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, exempelvis: 20140101-0001.
   
 • Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00.
  Uppge referensnumret. Samma telefonnummer gäller efter kontorstid.

 • Kontakta Geomatikk på telefon 026-12 35 00. Uppge referensnumret.

Skadade fjärrvärmeledningar

Om skada sker på anläggning oavsett omfattning ska du omedelbart göra följande:

 • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, exempelvis: 20140101-0001.
   
 • Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00
  Uppge referensnumret. Efter kontorstid gör du din felanmälan på telefon 070-341 14 71.

 • Kontakta Geomatikk på telefon 026-12 35 00. Uppge referensnumret

Skadade fiberledningar

Om skada sker på anläggning oavsett omfattning ska du omedelbart göra följande:

 • Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, exempelvis: 20140101-0001.
   
 • Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00
  Uppge referensnumret. Efter kontorstid, Sandnet support på telefon 026-24 21 21.
 • Kontakta Geomatikk på telefon 026-12 35 00. Uppge referensnumret

Skadade vatten/avloppsledningar

Om skada sker på anläggning oavsett omfattning ska du omedelbart göra följande:

 • Kontakta Sandviken Energi kundservice på telefon 026-24 16 00 och uppge adress samt skadans omfattning. Efter kontorstid gör du din felanmälan på telefon 026-51 22 02.

Senast publicerad: måndag 27 maj 2019 15:36

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen