Logotyp

Leverantörsfaktura

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Den nya lagen innebär att Sandviken Energi från och med den första april 2019 kommer att ställa krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.

Befintliga leverantörer till Sandviken Energi påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt men för att ni ska kunna lämna anbud på kommande upphandlingar måste ni unna skicka elektroniska fakturor.

Fakturerings-, expeditions-, påminnelseavgifter och dylikt accepteras inte. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

InExchange

Sandviken Energi samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Det innebär att du som leverantör kontaktar InExchange för att komma igång med att skicka e-fakturor till Sandviken Energi. För dig utan affärssystem eller med små faktura-volymer finns en kostnadsfri Web-tjänst för upp till 100 fakturor per år.

Om du vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken Energi, kontakta vår samarbetspartner.

E-post: support@inexchange.se
Telefon: 0500-44 63 60

Fakturering med omvänd byggmoms

Då Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Elnät AB och Sandviken Energi Vatten AB är byggföretag ska byggtjänster som utförs av entreprenörer faktureras med omvänd byggmoms.

Fakturor med omvänd byggmoms ska märkas med våra momsregistreringsnummer samt med texten ”Omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster gäller för denna faktura”.

Momsregisteringsnummer för Energi, Elnät och Vatten

Affärsområde

Momsregistreringsnr

Sandviken Energi AB

SE556012305001

Sandviken Energi Elnät AB

SE556011927201

Sandviken Energi Vatten AB

SE556791604301

 

Obligatorisk fakturainformation

Samtliga fakturor i Sandviken Energi AB behandlas elektroniskt. Detta ställer vissa krav som måste uppfyllas för att fakturan ska läsas in korrekt i vårt system. I de fall fakturan inte uppfyller kraven kommer den att återsändas till leverantören för korrigering.

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Fakturaadress:
  Sandviken Energi AB
  Fakturaenheten
  811 80 Sandviken
 • Fakturanummer eller OCR nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Leverantörens adressuppgifter
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om f-skatt
 • Beställarens namn och/eller avdelning
 • Referenskod
 • Leveransadress ska anges med den adress dit varan eller tjänsten levererats

Frågor gällande fakturahantering, kontakta Sandviken Energis ekonomiavdelning

ekonomiavdelningen@sandvikenenergi.se

Referenskoder

Sandviken Energi arbetar med referenskoder. Det är dessa som styr vart fakturan ska hamna i vår organisation. Referenskod uppges alltid av den som beställer, i anna fall ska leverantören fråga efter det. Leveranstörsfakturor måste alltid innehålla referenskod.

Våra aktuella referenskoder

Sandviken Energi AB

Sandviken Energi Elnät AB

Sandviken Energi Vatten AB

Bångbro Kraft AB

EKONOMI

BILAR

DRIFT1

BÅNGBRO

EK.CHEF

DRIFT01

DRIFT2


FASTIGHET

DRIFT02

DRIFT3


GATUCHEF

DRIFT03

DRIFT4


GATUDRIFT

DRIFT04

DRIFT5


HR

DRIFT05

DRIFT6


HÅLLBARHET

DRIFT06

DISTRIBUTION


INKÖP

DRIFT07

DRIFTCHEF


IT

ELNÄTSCHEF

FORDON


KUND

MÄTAVD

PROJEKT1


LEASINgBIL

NÄTUTV1

PRODUKTION


MARKNAD

NÄTUTV2

PUMP


MILJÖ

NÄTUTV3

UTREDNING1


MÄT

NÄTUTV4

UTREDNING2


PR-KOMM

NÄTUTV5

UTREDNING3


AUTOMATION

NÄTUTV6

UTREDNING4


PRODUKTION

NÄTUTV7

VATTENCHEF


STADSNÄT1
STADSNÄT2
STADSNÄT3
STADSNÄT4
VD
UNDERHÅLL1
VERKSTAD
BRÄNSLE01
VÄRME01
VÄRME02
VÄRME03
VÄRMECHEF

Övriga uppgifter

Sandviken Energi ABs organisationsnummer är: 5560123050

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden):

SE556012305001

Fakturaadress

Sandviken Energi AB (eller det bolag som är beställare)
Fakturaenheten
/Ansvarig beställare/
811 80 Sandviken

Senast publicerad: fredag 4 oktober 2019 09:57

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen