Logotyp

Din faktura

Som kund hos oss på Sandviken Energi kan du bekvämt välja bland flera olika betalningssätt. E-postfaktura, e-faktura eller autogiro - vilket passar dig bäst?

Om du inte meddelat oss något alternativt betalningssätt betalar du din faktura genom bank- eller plusgiroinbetalning och fakturan skickas till dig som pappersfaktura.

Plusgiro  822401-6
Bankgiro 796-2970
IBAN nr SE16 9500 0099 6042 0092 2575

Fakturaförklaring

Här förklarar vi fakturans olika delar du att du lättare kan förstå den.

Förklaring av Sandviken Energis faktura.

1. Här ser du ditt kundnummer.

2. Fakturans OCR-nummer - du behöver alltid ange detta vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

3. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. Här ser du även ditt anläggnings id. Informationen här behöver du ha koll på om du ska byta elbolag.

4. Information om ditt elnätsavtal samt specifikation av priset du fakturerats. Har du ett annat elnätsföretag än Vattenfall Eldistribution AB får du en separat elnätsfaktura av dem. 

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

6. Fakturans totala kostnad som du ska betala.

Förklaring av Sandviken Energis faktura.

7. Serviceavtal för din fjärrvärme. Här visas extratjänster du köpt såsom Klok värme.

8. Distrubutionsavtal för din fjärrvärme. Visar dina mätarställningar för fjärrvärme samt den beräknade årsförbrukningen. Där kan du även se hur mycket du har förbrukat under perioden som fakturan avser.

9. Serviceavtal med Sandnet. Här kan du se vilken beräknad årskostnad för din tjänst samt vilken period som debiteras. Du ser även tjänstens namn.

10. Det här är den sammanlagda summan för fjärrvärme (serviceavtal och distrubutionsavtal) samt Sandnets tjänster.

11. Ditt nätavtal för elnät. Alla elavtal har en fast månadsavgift.

Förklaring av Sandviken Energis faktura.

12. Distrubutionsavtal för vatten och avlopp. Visar dina mätarställningar för vatten samt den beräknade årsförbrukningen.

Har du fler frågor kring din faktura än de som förklaras här är du välkommen att kontakta Kundservice: info@sandvikenenergi.se

Relaterad information

Flyttanmälan

Felanmälan

Vanliga frågor

Senast publicerad: måndag 29 juli 2019 13:04

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen