Logotyp

Årsavläsning Vatten

Uppgifter om kundnummer och mätarnummer finner du på din faktura.

Så här läser du av din vattenmätare

(Fält markerade med ett * är obligatoriska.)

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:

Sandviken Energi lagar behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. I de allra flesta fall sker sådan behandling med stöd av avtalsgrunden i förordningen, för det fall den grunden inte skulle vara tillämplig lämnar du härmed ditt samtycke till att Sandviken Energi får behandla dina uppgifter i anslutning till och inom ramen för bolagets verksamhet, bland annat för att uppfylla tjänsteåtaganden, information om nya tjänster samt uppföljningar.

Senast publicerad: torsdag 11 juli 2019 11:06

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen