Logotyp

Flyttavläsning Vatten

Uppgifter om kundnummer och mätarnummer finner du på din faktura.

Sä här läser du av din vattenmätare

Vid inflytt

Läs av vattenmätaren och meddela oss senast fem dagar efter inflytt/övertagande. I annat fall kommer en mätarställning att beräknas.

Vid utflytt

När du flyttar från en fastighet med VA, läs av vattenmätaren och lämna mätarställningen senast fem dagar efter överlåtelsen. Läs gärna av tillsammans med den nya ägaren och lämna sedan mätarställningen via telefon, mejl eller här på hemsidan. I annat fall kommer en mätarställning att beräknas.

Jag är: * (obligatorisk)
Jag är:Mina kontaktuppgifter:
Mina kontaktuppgifter:

Sandviken Energi lagar behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. I de allra flesta fall sker sådan behandling med stöd av avtalsgrunden i förordningen, för det fall den grunden inte skulle vara tillämplig lämnar du härmed ditt samtycke till att Sandviken Energi får behandla dina uppgifter i anslutning till och inom ramen för bolagets verksamhet, bland annat för att uppfylla tjänsteåtaganden, information om nya tjänster samt uppföljningar.


Uppgifter om kundnummer och mätarnummer finns på din faktura från Sandviken Energi.

(Fält markerade med ett * är obligatoriska.)

Senast publicerad: torsdag 11 juli 2019 11:06

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen