Logotyp

Vanliga frågor

Har hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till vår Kundservice.

Fakturafrågor

Var hittar jag mitt OCR-nummer
Var hittar jag mitt anläggningsID?
Vad är skillnaden mellan e-faktura och e-postfaktura?
Varför har jag fått en påminnelse?
Varför har jag fått en påminnelse trots att jag har autogiro?
Jag har betalat fakturan i tid men ändå fått ett inkassokrav?
Hur får jag en kopia på fakturan?
Vad är elnätskostnader?
Varför har jag en högre elräkning än min granne?

Frågor om vatten och avlopp

Måste jag läsa av min elmätare/vattenmätare själv?
Vad menas med ren-, spill- och dagvatten?
Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?
Vilken temperatur ska man ha på varmvatten?
Varför blir mitt blonda hår grönaktigt när jag tvättar det?
Varför har varmvattnet blivit grönaktigt till färgen (bara varmvattnet)?
Jag har inget varmvatten, vad gör jag?
Vad gör jag om det blir källaröversvämning?
Hur hårt är vattnet i Sandvikens kommun?

Frågor och svar om kokning av dricksvatten

Jag har redan druckit vattnet utan att koka det. Vad ska jag göra?
Vid kokningsrekommendation, vilka bör söka sjukvård?
Jag bor precis i anslutning till det område som ni har kokningsrekommendation för. Måste även jag koka vattnet?
Ska alla hämta vatten från vattentankar nu?
Det är klorsmak på mitt vatten. Varför?
Vattnet är missfärgat,vad gör jag nu?
Kan mina djur dricka vattnet?
Hur får ni bort eventuella bakterier ur ledningarna?
Hur många minuter måste jag koka vattnet?
Kan jag duscha och bada under tiden?
Hur märker man om man fått i sig bakterier? Vem ska jag ringa till om jag känner mig sjuk?
Jag har inte fått sms eller blivit uppringd. Varför?
Jag har varken dator eller mobiltelefon. Hur får jag information om sånt här?
Hur ofta tar ni prover på kranvattnet i vanliga fall?

Frågor om el

Vad är elområden och varför finns dem?
Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?
Det är strömlöst i min villa vad gör jag?
Vad är effekt?
Hur fakturerar ni mig?
Varför får jag en hög effekttopp?
Vad klarar faserna?

Frågor om nyanslutning till elnätet

Hur gör jag mig för att ansluta mig till elnätet, en så kallad nyanslutning?
Hur lång tid tar processen för att ansluta sig till elnätet?
Hur mycket kostar det att ansluta sig till elnätet?

Frågor om fjärrvärme

Varför funkar inte fjärrvärmen?

Frågor om gator och vägar

Vem kontaktar jag när jag ser en trasig vägskylt?
Hur funkar datumparkering?

Frågor om vinterväghållning

Vilka områden ansvarar Sandviken Energi för?
När påbörjas snöröjningen?
När kommer ni och snöröjer hos mig?
Varför snöröjer ni på nätterna?
Varför plogar ni upp så stora högar eller vallar så att jag inte ser vart jag ska köra?
Varför tar det sådan tid innan ni börjar snöröja?
Vem tar bort snövallen på min uppfart som blev kvar efter snöplogen?
Vem tar bort snövallen på trottoaren utanför mitt hus?
Infarten till min fastighet är igenplogad! Kan ni komma och ta bort snövallen?
Varför är vägarna i mitt område så smalt plogade?
Snöröjer ni infarter?
Varför tar ni inte bort snöhögar som skymmer sikten?
Varför lämnar ni snöhögar i vägkorsningar?
Var samlar ni upplogad snö och varför?
Varför är inte skolgården snöröjd?
Varför är det bara vissa trottoarer som plogas och sandas?
Varför är det stora gropar, is och spår i gatan?
Hur lång tid tar det för er att ploga era områden?
Vilka tider plogar ni?
Hur prioriterar ni snöröjningen?
När saltar ni vägarna?
Plogskada: vart vänder jag mig om mitt staket eller dylikt blivit skadat på grund av snöröjning?

Övriga frågor

Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag göra då?
Var i Sandviken finns laddstationer för min elbil?
Någon har skickat sms till mig och utger sig för att vara Sandviken Energi. Kan det vara ni?
Någon ringer mig från numret 026-60 10 90. Kan det vara Sandviken Energi?

Senast publicerad: måndag 2 mars 2020 14:37

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen