Logo

Varningsinformation

Ibland så förekommer det oseriös försäljning eller annan form av bedrägeri i vårt namn. Kom ihåg att det som låter för bra att vara sant ska du vara aktsam för.

Oseriös telefonförsäljning

Det finns ett antal mindre operatörer och återförsäljare på marknaden som inte följer vare sig gällande lagar och regler eller de uppföranderegler som branschorganisationen satt upp.

Om du upplever en osäkerhet kring ett samtal från oss:

  • be om personens namn och titel.
  • be om att få återkomma och ring vår Kundservice för att försäkra dig att samtalet kommer från oss.

Dörrknackning

Försäljning av el genom dörrknackning kan ofta upplevas oseriös och vilseledande. Vi känner ett ansvar över att skydda dig som konsument mot ojusta försäljningsmetoder. Ibland får vi information om att vårt varumärke används för att stärka andras försäljningsargument och då vill vi gärna undersöka detta. Hör gärna av dig till oss om du blir misstänksam eller om du råkat skriva under ett avtal som du ångrar.

Vår kundservice kan informera dig om dina rättigheter och hjälpa till vid behov, oberoende vem du har som elhandelsföretag.

Varningslistan

Via Svensk Handel kan du ta del en lång lista med företag som har oseriösa försäljningsmetoder. Där kan du även hitta varningar för bluffakturor, vilseledande erbjuden och utskick samt hur du kan hantera detta.