Logo
Medarbetare på Sandviken Energi håller fram en elmätare. Inomhusmiljö.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Du som stänger av strömmen – använd din elmätare!

Här kommer ett viktigt tips till dig som planerar att stänga sommarstugan för vintern: stäng inte av inkommande strömmen genom att ta ur propparna eller genom att använda huvudströmbrytaren!

Använd i stället din nya smarta elmätares funktion för att stänga av strömmen inne i huset!

Nu under hösten är det många som stänger sina sommarstugor för säsongen och tidigare har en del av våra kunder då helt stängt av den inkommande strömmen.

Sandviken Energi har de senaste åren installerat över 21 000 nya smarta elmätare hos kunder för att kunna leverera mätvärden varje timme, vilket snart är ett lagkrav.

– Därför behöver man låta inkommande ström vara igång så att inte elmätaren slås av. I stället slår man av sin ström via den nya elmätaren, säger Peter Frid, mätartekniker hos Sandviken Energi och visar var på elmätaren man slår av all ström inne i huset.

Närbild på en elmätare med ett finger som pekar på en knapp.

På den här knappen kan du själv stänga av strömmen i din fastighet.

Så stänger du av på mätaren

På mätaren finns två knappar den högra är plomberad och ska inte röras och den vänstra används för att slå av strömmen. För att stänga av strömmen trycker du in den vänstra knappen en gång tills du ser "DECON" på displayen. Därefter håller du in knappen i cirka sex sekunder och då slås strömmen av. Den undre lampan till vänster om knappen kommer då att blinka rött och du kommer att höra en liten smäll i mätaren när strömmen slås av.

– Men det är inget att oroa sig för, det betyder att strömmen är av, konstaterar Peter.

Anledningen till att du som kund ska slå av strömmen via din elmätare är att Peter och hans kollegor annars får upp felmeddelanden att elmätaren inte fungerar och då behöver åka ut och undersöka varför mätaren larmar. Om strömmen slås av på ett korrekt sätt via elmätaren får vi däremot in de korrekta mätvärdena (som visar att användningen är 0) och kan använda dem som underlag till din faktura.

Ska du stänga av strömmen en kortare stund för att göra arbeten på din anläggning kan du använda huvudströmbrytaren.

Följ din egen förbrukning

Mina sidor Länk till annan webbplats. kan du själv, tack vare de nya smarta elmätarna, få en överblick över din elförbrukning.

Här kan du läsa mer om våra elmätare och hitta bruksanvisningar.

Senast uppdaterat