Logo
En röd boj syns i sjön. Två personer i båt i förgrunden.

Forskaren Torbjörn Johansson spanar in den smarta röda bojen som nu ligger i Öjaren.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskning ger bättre dricksvatten i Sandviken

Den ser ut som vilken boj som helst. Men just den här röda bojen är del av ett spännande forskningsprojekt i Sandviken.

På den smarta bojen sitter temperaturmätare som samlar in värden från olika djup i Öjaren. Värdena skickas sedan till vårt vattenverk Rökebo och med hjälp av värdena ska vi i framtiden kunna automatisera vår dricksvattenprocess.

Bojen och arbetet med att automatisera vår dricksvattenprocess är del i ett forskningsprojekt som kallas Water Harmony och drivs av IVL Svenska miljöinstitutet, i samarbete med Sandviken Energi. För några veckor sedan sjösatte vi bojen i Öjaren, där vi tar vårt råvatten som vi sedan renar och producerar dricksvatten av.

– Det är verkligen premiär. Lite nervöst, men roligt, konstaterar forskaren Torbjörn Johansson, som arbetar på IVL och står bakom konstruktionen av den specialbyggda bojen.

Den har givetvis testats innan den sjösattes i Öjaren.

– Ja, den har legat och guppat i min regntunna, skrattar han när han kastar i bojen en bit ut i Öjaren.

Varselklädd person skriver på en del av den röda bojen som ligger på gräset.

Bojen görs i ordning för att läggas ut i Öjaren.

Varselklädd person knyter fast bojen i ett rep. Öjaren och en båt syns i bakgrunden.

Jens Wilhelmsson från IVL fixar det sista på bojen.

Långsiktig satsning på vårt dricksvatten

Målet är att vårt vattenverk Rökebo ska kunna läsa av hur Öjaren förändras på grund av väder och klimat och då anpassa de olika reningsstegen direkt utifrån de insamlade värdena. Med hjälp av mätvärdena kommer vi att kunna automatisera processen och hitta en optimal blandning av sjövatten från Öjaren och grundvatten i vårt dricksvatten.

– Det här är en satsning på att långsiktigt säkra vår leverans av dricksvatten i Sandviken, genom projektet kommer vi att få tillgång till modeller för hur vi kan optimera och förbättra vår process och vårt uttag av vatten från Öjaren, konstaterar Viktoria som är gruppchef på vår driftavdelning inom affärsområde vatten.

Hon förklarar att mängden grundvatten inte är så stor som man tidigare trott och att klimatförändringar gör att grundvattenmagasinen inte fylls på i så stor utsträckning som man önskar. Därför behöver Sandviken Energi ställa om produktionen och gå mot att bara använda ytvatten från Öjaren i vattenverket Rökebo. Fördelen med ytvatten är att vi har god tillgång till vatten, däremot påverkas Öjarens ytvatten av väder, årstider och klimatförändringar. Därför är forskningsprojektet tillsammans med IVL en viktig del i att säkra leveransen av gott och kvalitativt dricksvatten både nu och i framtiden.

Närbild på hand som håller i en temperaturmätare med gräs i bakgrunden.

Här är en av termometrarna som sitter fast i bojen.

Medarbetare i varselkläder på stranden med klarblå himmel i bakgrunden.

Viktoria Åkerlöf är en av medarbetarna som är involverade i forskningsprojektet vid Rökebo.

Vy från båten mot en ö i Öjaren.

Öjarens sjövatten blir vårt dricksvatten - därför är det viktigt att hjälpas åt att ta hand om Öjaren.

Sandviken del av världsomspännande forskning

I forskningsprojektet Water Harmony deltar tio nationer från hela världen. Förhoppningen är att de erfarenheter man får i Sandviken ska kunna användas på platser i världen där tillgången till ett dricksvatten av tillräckligt hög kvalitet inte är en självklarhet.

Här kan du läsa mer om IVL och forskningsprojektet! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat