Logo
Pool med vatten och en flytande badring.

Fyll poolen långsamt

Nu är värmen på ingång och vi förstår att många vill fylla upp poolen eller vattna i sin trädgård. Här kommer några tips för att undvika missfärgat vatten i kranen.

När många tar stora mängder vatten samtidigt för att fylla upp poolen, vattna i trädgården eller annat som hör sommaren till kan missfärgat dricksvatten bli en konsekvens. Därför är det viktigt att du som har kommunalt dricksvatten använder vattnet varsamt.

  • Använd en trädgårdsslang och låt vattnet sippra långsamt när du fyller upp poolen. Fyll den på kvällen eller natten när få använder vattnet till annat. Vill du vara säker på att du inte fyller upp poolen samtidigt som grannarna, kan du fylla den redan innan värmen kommer.
  • Använd vattnet sparsamt när du vattnar i trädgården. Har du inte sjö- eller åbevattning kan du använda dig av regntunnor och ta tillvara på vårens regnvatten. Då kan du vattna friskt hela sommaren!
  • Och slutligen: Var uppmärksam på om det råder vattenrestriktioner och respektera dem.

När vattnet får ökat tryck eller ändrar riktning i ledningarna kan beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.

Senast uppdaterat