Logo
Angela och Örjan är två av SEAB:s tio skyddsombud.

Angela och Örjan är två av SEAB:s tio skyddsombud.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hurra för skyddsombuden på arbetsmiljödagen

I dag är det Världsdagen för arbetsmiljö. Det vill vi fira genom att uppmärksamma våra skyddsombud och deras arbete för att alla vi på Sandviken Energi ska trivas på vår arbetsplats.

Tillsammans har två av våra ombud - Angela och Örjan - över 30 års erfarenhet av att vara skyddsombud på Sandviken Energi.

De engagerade sig båda eftersom det inte fanns någon representant från deras område – Angela kring 2009 och Örjan 2000.

– Jag tycker att det är roligt att vara med och jobba för att vi alla ska ha en bra arbetsplats här hos oss, säger Angela och får medhåll av kollegan Örjan.

– Det är ett viktigt arbete.

Skyddsombudens roll allt viktigare

Angela och Örjan är, tillsammans med åtta andra, skyddsombud på företaget. Det dagliga arbetet som skyddsombud handlar ofta om att gå skyddsronder, medverka i olika utredningar och i stort företräda arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor.

– Det viktigaste uppdraget som skyddsombud är att arbetskamraterna ska kunna vända sig till mig om de inte fått gehör för något, säger Örjan och fortsätter,

– Men jag upplever att det är ett annat klimat jämfört med förr, nu arbetar vi mycket mer ihop.

Han konstaterar att man som skyddsombud har stor makt men är glad att han aldrig tvingats lägga något skyddsstopp för verksamheten.

–Ett gott betyg till vårt säkerhetsarbete då kanske, konstaterar han.

"Säkerhetsresan" - ett viktigt initiativ för arbetsmiljön

De senaste åren har Sandviken Energi arbetat med "Säkerhetsresan" - en långsiktig satsning för att alla ska kunna och vilja jobba på ett säkert sätt varje dag. För att åstadkomma detta har vi genomfört och kommer att genomföra en rad olika aktiviteter.

– Säkerhetsfrågor är verkligen prio ett. Alla blir lite mer engagerade, inte bara skyddsombud och arbetsledare, säger Örjan som arbetar på Värme där mycket av arbetsmiljöarbetet handlar om fysiska risker i arbetet.

För Angela, som är skyddsombud för kontoret, ser arbetet lite annorlunda ut.

– Ofta handlar det mer om psykosociala faror i arbetsmiljön. Och det kan vara känsliga ärenden. Ibland är det svårt när det inte handlar om fysiska faror i arbetet, konstaterar hon.

Skyddsombuden finns som stöd för sina kollegor

Både Angela och Örjan vill också lyfta fram möjligheten för alla kollegor att ställa frågor eller bara prata med skyddsombuden om man har funderingar.

– Om vi inte kan hjälpa till kan vi skicka vidare frågorna eller synpunkterna, säger de.

Senast uppdaterat