Logo
Rökebo vattenverk fotograferat utifrån. En gul tegelbyggnad med tillbyggnader syns i bilden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hurra för vattnet - nytt vattenverk på gång

I dag firar vi på Sandviken Energi vårt dricksvatten – både för att det i dag är världsvattendagen och för att vi nu har börjat arbetet med att planera för ett nytt vattenverk!

Vårt vattenverk som försörjer stora delar av Sandviken (från Rökebo och ner mot centralorten) är från 50-talet och behöver anpassas för att producera dricksvatten från ytvatten från sjön Öjaren.

Forskning har visat att grundvattnet vid Rökebo inte har den kvalitet och mängd som fungerar och därför behöver vi i stället planera för ett nytt vattenverk som är anpassat för att producera ett gott dricksvatten från ytvatten.

Att göra dricksvatten av ytvatten är komplext eftersom ytvattnet påverkas av väder och vind och yttre faktorer i större utsträckning än grundvatten. Vi vet också att vi har en utmaning med att vårt dricksvatten under delar av året inte smakar och luktar gott hos vissa av våra kunder. Därför jobbar vi redan nu hårt med olika insatser vid vårt nuvarande vattenverk men också lite mer långsiktigt i planeringen av ett nytt vattenverk.

Vad händer nu?

Just nu är vi i planeringsfas och i vår kommer vi att dra igång och planera för en ny lågreservoar - ungefär som ett underjordiskt vattentorn - vid vattenverket Rökebo. Fullt fokus ligger på att producera ett riktigt gott dricksvatten och att vara kostnadssmarta eftersom det är en stor investering. Vi siktar på att vara klara 2025.

På vår projektsida kan du som är intresserad läsa mer om vår planering för det nya vattenverket.
Projektsida - Förberedelser för ett nytt vattenverk vid Rökebo

Flygbild över Rökebo vattenverk.

Mitt i bilden syns vårt vattenverk Rökebo och i bakgrunden sjön Öjaren där vi tar vårt ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Gammal apparat från 50-talet med en processkarta

Här syns en processkarta över vattenverket som vi tror är från 50-talet.

Senast uppdaterat